Hướng dẫn thanh toán

Bước 1.Vào phần Ứng dụng Sun Dong chọn phần TRẢ NỢ trong ứng dụng và chọn phương thức muốn thanh toán khoản nợ.

Paris

Bước 2. Sau khi chọn chọn phương thức thanh toán xong (ở đây mình chọn phương thức ATM/Visa/Master) bạn tiếp tục chọn ngân hàng bạn đang sử dụng.

Paris

Bước 3. Điền đầy đủ thông tin thẻ và xác nhận thanh toán.

Paris

Lưu ý: Cập nhật ứng dụng thường xuyên để kiểm tra khoản vay đã được thanh toán thành công hoặc gọi vào Hotline để hỏi về tình trạng hồi sơ ( 02873002373 – 02873002171)